Avbildande resa till Nordkap

Av Anders fredrik Skjöldebrand

lappar

Om verket och illustrationerna

Efter hemkomsten till Stockholm påbörjades omedelbart det mödosamma arbete med att färdigställa praktverket Voyage Pittoresque au Cap Nord. Arbetet inleddes med att upprita och lavera skisserna från resan (de flesta av dessa original finns bevarade på Nationalmuseum i Stockholm). Av totalt 90 teckningar valdes 60 ut för att graveras och tryckas, uppdelat på fyra häften med 15 planscher i vardera.

Illustrationerna graverades med akvatint-teknik. Skjöldebrand hade lärt sig akvatintgravyr av den från Paris hemvändande konstnären Axel Otto Mörner. Då författaren av tidsskäl inte kunde utföra alla akvatintgravyrer själv, lärde han i sin tur ut tekniken till några skickliga yrkesmän som fick gravera en del av bilderna. Dessa var inga mindre än Mårten (Martin) Rudolf Heland, Johan Fredrik Martin och Carl Akrell. Författaren konstaterar självsäkert i sina memoarer att han - när han såg hur långsamt dessa professionella konstnärer arbetade - själv måste gripa in, och trots att han aldrig graverat ett streck tidigare, förfärdigade han på samma tid fler gravyrer än alla de tre tillsammans.

Bokens två första delar gavs ut 1801 och de följande två kom 1802. Verket rönte stor uppskattning och översattes från originalspråket (franska) till engelska och tyska. Skjöldebrand, som inte var någon driven konstnär utan en självlärd amatör, betonade att han sökt avbilda motiven naturtroget utan att idealisera. Ändå väckte bildernas dramatik och estetik stor uppmärksamhet. Resor i Lapplands vildmarker var av uppenbara skäl var mycket ovanliga på denna tid, och bilder från fjällvärden sågs således som något mycket exotiskt.

Akvatintgravyrerna har utförts enligt följande:

Mårten Heland - Plansch I-III, V, VII, X, XI, XVII, XIX, XXII, XXIII, XXV, XXIX-XXXI, XL, XLIV.

Johan Fredrik Martin - Plansch IV, IX, XLII, XLVII, LI.

Carl Akrell - Plansch XXI, XXXIV, XXXV, LIV, LIX.

Författaren - Plansch VI, VIII, XII-XV, XVIII, XX, XXIV, XXVI-XXVIII, XXXII, XXXIII, XXXVI-XXXIX, XLI, XLIII, XLV, XLVI, XLVIII-L, LII, LIII, LV-LVIII, LX.

linjepng
Scroll Up