ANDERS FREDRIK SKJÖLDEBRAND

AVBILDANDE RESA TILL NORDKAP

delta

Färdväg

Den 18 mars 1799 lämnade resesällskapet - utöver författaren bestående av Acerbi, Bellotti och två tjänare - i hästsläde Stockholm via Roslagstull och Haga Slott. Färden gick norrut till Grisslehamn och sedan vidare över isarna på Ålands hav till Åbo.

Till höger finns en länk till Google Maps med platserna för gravyrerna inlagda längs färdvägen. Punkternas numrering motsvarar den av planscherna i boken.

I vissa fall har gravyrerna inte kunnat knytas till någon specifik, namngiven plats (några av motiven från Lapplands vildmark och Norra ishavet), så dessa fall kan kartmarkeringen säkerligen avvika några kilometer från platsen i terrängen.

Texten ger ingen exakt information om rutten norrut genom Finlands inland, men färden gick på släde via Kyroskogen, ömsom på frusna vattendrag, ömsom på vägar. När man nått Vasa följde man kusten med släde på isen till Uleåborg.

I Uleåborg stannade man i två hela månader, då broarna över de älvar som måste korsas innan Torneå raserats och älvdalarna var översvämmade av smältvattnet.

Från Uleåborg tar man sig med häst och vagn via Torneå upp längs Torneälven till Övertorneå, där vägarna slutar. Efter Övertorneå vidtar en strapatsrik resa norrut med båt på älvar och sjöar, och när farbara vattendrag saknades eller forsarna var för vilda, vandrande till fots. I kuststaden Alta fortsätter färden i båt längs Norra ishavets kust till Nordkap och åter.

Karta till höger visar färdvägen mellan Övertorneå och Nordkap (plansch XVI i boken), men med tillagd färgmarkering av färdvägen för tydlighetens skull. Grönt markerar färdvägen till lands, blått till havs, och rött markerar återvägen (i de fall den avviker från ditvägen).

Kartan är baserad på Samuel Gustaf Hermelins och Christian Jochum Pontoppidans förlagor med ändringar enligt författarens egna fältobservationer. Det ska påpekas att denna översiktliga karta innehåller många fel, bl.a. är Enontekis placerat flera mil för långt västerut.

Bokens handling slutar vid återkomsten till Enontekis. Därefter tog man sig tillbaka till Uleåborg, sedan gick färden i segelskepp över Bottniska viken till Härnösand, där en storm tvingade dem att fortsätta landvägen i hästkärra. Efter ett sista gräl skildes Skjöldebrand och Acerbi åt som ovänner i Gävle. Acerbi for vidare till Falun, Skjöldebrand tog kortaste vägen mot huvudstaden, dit han återkom mot slutet av augusti 1799. Väl framme vidtog ett flerårigt arbete att färdigställa de sextio akvatinterna och utge denna bok.

linjepng
Scroll Up