ANDERS FREDRIK SKJÖLDEBRAND

AVBILDANDE RESA TILL NORDKAP

kåta

Om översättningen och ortsnamnen

Den franska originaltexten är drygt 200 år gammal, och det märks. Meningarna är bitvis långa och högtravande, och komman och semikolon används synnerligen flitigt, på ett helt annat sätt än i modernt språkbruk. Man anar att författarens mål inte alltid varit att skriva lättbegripligt, utan även att stoltsera med sina goda språkkunskaper. För att vara originalet någorlunda troget har dessa långa meningar och många skiljetecken i ganska stor utsträckning bibehållits, något som bitvis säkert kan uppfattas som störande.

Översättarens (dvs. mina egna) anmärkningar har införts inom hakparenteser på följande vis: [..., ö.a.].

Genomgående använder författaren den dåtida benämningen lapon ("lapp") för ortsbefolkningen. Då denna benämning idag uppfattas som kränkande  har jag så långt möjligt översatt detta med same.

De många ortsnamnen är ett kapitel för sig. I originaltexten används ålderdomliga, latiniserade och ofta felstavade ortsnamn. Dåtidens kartor var odetaljerade och inte sällan inkorrekta, varför författaren försökt nedskriva ortsnamn och namn på berg, forsar, sjöar etc. enligt vad vägvisare och ortsbefolkning kallade dem, må ha varit på finska, meänkieli, kvänska, nordsamiska eller norska.

För att underlätta läsningen har jag i görligaste mån använt ortsnamnen såsom de skrivs på nutida kartor i respektive land. I de fall ett svenskt ortsnamn existerar har jag använt mig av det. I några enstaka fall har jag inte lyckats hitta det nutida ortsnamnet på kartan, jag har då låtit namnet stå som i originaltexten (Gyllhäkoski, Jetajoki, Ämbarikoski). Författaren använder det idag inte längre existerande begreppet "les Alpes boréales" ("de nordliga Alperna") för vad som idag kallas Skanderna.

Beträffande angivna längd- och viktenheter, så har följande omräkningsvärden använts: aln (0,6 m); dubbelsteg (1,479 m); famn: (1,78 m); legua (3898 - 4872 m); pund (0,453 kg); lispund (8,5 kg); skeppund (170 kg); skålpund (0,425 kg). Vad gäller längdenheten mil fanns det en uppsjö olika av varierande längd på den tiden. Den mil författaren använder sig av tycks vara nästan identisk med dagens svenska dito på 10 km.

Slutligen skall jag tacka min kära Mor och min vän Johan Broström för genomläsning och värdefull feedback, samt min systerdotter Ebba Gallon för tips om grafisk formgivning.

linjepng
Scroll Up